Utazó gyógypedagógia

 Utazó gyógypedagógiai hálózat

Intézményünk, mint egységes gyógypedagógiai és módszertani intézmény a 2009-2010-es tanévtől biztosítja az utazó gyógypedagógiai szolgáltatást.

Ellátási területünk, a Debreceni Tankerületi Központ irányítása alatt működő, integrációban résztvevő közoktatási intézmények, és a DMJV önkormányzat, integrációban résztvevő óvodái.

Jelenleg 7 fő gyógypedagógusunk 50 intézmény 250 tanulóját látja el.

A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a Szakértői Bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint biztosítjuk.

Az ellátás időkerete: heti rendszerességgel a sérülés specifikumától és az ellátás komplexitásától függően, a törvény (2011. évi CXC. törvény 6. sz. melléklete) által meghatározott keretek között.

Az ellátás formája: egyéni vagy mikrocsoportos foglalkozás.

A tárgyi feltételeket a befogadó intézmény és az utazó gyógypedagógus közösen biztosítják.

Szolgáltatási protokoll

 1. A szolgáltatási körbe tartozó intézmények és sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számának feltérképezése – minden tanév májusában a szolgáltatás igénylő űrlapok kiküldésével.
 2. A beérkező szakértői javaslatok alapján a habilitációs-rehabilitációs ellátás megszervezése, óraszámok megállapítása, gyógypedagógus kijelölése.
 3. Együttműködési megállapodás kötése a befogadó intézmények vezetőivel.
 4. A habilitációs-rehabilitációs ellátás biztosítása.

Az utazótanári hálózat működtetésének feladatai:

 1. Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek / tanulók sérülés specifikus fejlesztése
 • A gyermek megfigyelése aktív hospitálás keretében.
 • Az egyes képességterületek aktuális állapotának vizsgálata.
 • A gyermek képességstruktúrájának megfelelő módszerek, terápiák, technikák alkalmazása a foglalkozásokon (a fejletlen vagy sérült funkciók korrigálása az ép funkciókra támaszkodva)
 • Szükség szerint a speciális segédeszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása
 • Az egyéni sikereket elősegítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése
 • A gyermek/tanuló haladásának figyelemmel kísérése, és pályaválasztásának segítése
 1. A többségi intézmények pedagógusainak segítése
 • A pedagógusok felkészítése a sajátos nevelési igényű gyerekek fogadására, befogadására.
 • Inkluzív szemléletmód kialakítása.
 • Segítségnyújtás a szakvélemény, diagnózis értelmezésében.
 • Javaslattétel a gyermek/tanuló egyéni igényeihez, a sérülés típusához szükséges környezet kialakítására
 • Segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges speciális eszközök kiválasztásában, tájékoztatás ezek beszerzési lehetőségeiről
 • Módszertani tanácsadás
 • Segítségnyújtás az integráló intézmény pedagógusainak, a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteihez igazodó egyéni tanmenet összeállításában
 • Konzultációs lehetőség biztosítása a team-szemléletű munka segítése érdekében
 1. A szülőkkel való kapcsolattartás
 • Tanácsadás a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló szülei számára.
 • Rendszeres konzultációs lehetőség biztosítása, a gyermek/tanuló fejlődésével kapcsolatosan
 • Az otthon végezhető/végzendő gyakorlatok megbeszélése
 • Segítségnyújtás a speciális eszközök kiválasztásában.

Gyógypedagógiai módszertani intézményként – igény esetén – felkészítést nyújtunk a befogadó óvodák, iskolák tantestülete számára előadás, továbbképzés keretében.

Dátum: 2017-01-13 09:06

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

tovább...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...