TIOP 1.1.1

TIOP 1.1.1-12/1-2012-0001

2014-2016 év

Tartalma:

Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban

Céljai:

A versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges kulcskompetenciák fejlesztése és az ismeretek átadása érdekében – a köznevelés minden szintjén – a szükséges infokommunikációs (IKT) infrastrukturális feltételek megteremtése, figyelembe véve a köznevelési intézmények eddigi tapasztalatait és igényeit, illetve a sajátos nevelési igényű és nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók integrációját célzó erőfeszítéseket is.

A pályázat során elért eredmények:

A pályázat kapcsán beszerzésre kerülő informatikai eszközök nemcsak az iskolánk tanulóinak nyújt lehetőséget az ismeretszerzés megkönnyítéséhez, hanem utazó gyógypedagógusainknak is segít az integrált fejlesztésben. A súlyos, halmozottan sérült tanítványaink számára kommunikációs (kommunikátor program) és egyéb, a képességeiknek megfelelő fejlesztő programok tanórai használatát segíti.

Dátum: 2017-04-21 11:23

Bemutatkozás

Debrecenben az 1908/1909-es tanévben kezdte meg működését az első kisegítő iskola 11 elsős és 10 másodikos tanuló beiskolázásával...

tovább...

Tagozatok

Az intézmény a középsúlyos értelmi akadályozott tanulók gyógypedagógiai fejlesztésének egyik bázisintézménye lett.............

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...