Tanulásban akadályozottak tagozata

A  tanulásban akadályozott tagozat bemutatása

 

Iskolánkban a tanulásban akadályozottak tagozata 116 fő tanulói létszámmal és 23 fő pedagógusi létszámmal működik. Az itt tanító pedagógusok folyamatosan szakmai továbbképzéseken bővítik tudásukat.

Alsó tagozaton a „Lépésről-lépésre program”-ot, felső tagozaton a tantárgycsoportos oktatást részesítjük előnyben. Változatos pedagógiai módszereink és az interaktív eszközök ( tanulói tablet, interaktív táblák) szélesebb lehetőséget nyújtanak az ismeretek elsajátíttatására.

Tagozatunk alappillére a személyiség fejlesztése. Alsó tagozaton a részben egész napos nevelés lehetővé teszi, hogy folyamatosan jelen legyen ez a tevékenység. Felső tagozaton a személyiségfejlesztés a tanórákon, délutáni foglalkozásokon és a szakköri foglalkozásokon és az iskolán kívüli helyszíneken zajlik.

A közismereti tárgyakat gyógypedagógusok oktatják, a készségtárgyakat szakos illetve gyógypedagógus kollégák. A délutáni foglalkozások a délelőtti nevelés-oktatás folytatásaként szerves részét képezik életünknek.

Kiemelt célunk az általunk oktatott gyermekek tudásának bővítése és a társadalomba való eredményes integráció elősegítése.

Feladataink:

  • Általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítása és betartása.
  • A nevelő-oktató munka fejlesztése, szakmai előrehaladás.
  • Az alsó és felső tagozat közötti átmenet zökkenőmentesebbé tétele.
  • A gyerekek aktív bevonása saját programjaik szervezésébe, az iskola és a város kulturális életébe.
  • Intézményen kívüli kapcsolatok erősítése, fenntartása, keresése.
  • Tehetséggondozás és felzárkóztatás. Országos, megyei, városi sport illetve tanulmányi és művészeti versenyekbe való bekapcsolódás.
  • Az egyéni bánásmód elvének figyelembevételével a képességek, készségek fejlesztése.
  • A szülőkkel való kapcsolattartás erősítése.
  • A középfokú intézményekben való továbbtanulás eredményes előkészítése.

Igyekszünk kellemes, családias hangulatú környezetet biztosítani, hogy gyermekek és felnőttek is jól érezzék magukat iskolánkban.

“…Meg kell találniuk minden gyerek speciális tehetségét, hisz minden gyerekben fellelhetők jó képességek, sőt, időnként a szürkésnek látszó kavicsból előtűnik a drágakő csillogása.”

Czeizel Endre

 

Tanulásban akadályozottak általános iskolája (1-8. évfolyam)

 

Kiemelt pedagógiai célunk a specialitásokból adódó készségszintű megalapozás, a tanulók felkészítése a többségi középiskolában történő továbbtanulásra.

Olyan iskolai gyakorlatot alakítottunk ki, amely biztosítja a tanulók számára a minél szélesebb körű tapasztalatszerzést, a napi tevékenységek gyakorlását és ismeretek alkalmazását.

Olyan feltételeket biztosítunk, amelyek segítik a komplex személyiségfejlesztő munkát, a minél teljesebb emberi élet alapjainak megteremtéséhez.

Fejlesztjük a tanulók szociális képességeit a munkavállalás és az önálló életvitel esélyének megteremtése érdekében.

Dátum: 2017-01-13 09:03

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

tovább...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...