Tanulásban akadályozottak felső tagozata

A Tanulásban Akadályozottak Tagozatának bemutatása

Iskolánkban a tanulásban akadályozottak tagozatán a sajátos nevelési igényű, enyhe értelmi fogyatékos gyermekek nevelése, oktatása, fejlesztése 1.-8. évfolyamon 13 osztályban működik.

Alsó tagozaton fő feladatunk a tanulási és szociális képességek megalapozása, fejlesztése, a gyermekek komplex személyiségfejlődésének, egyéni adottságainak figyelembe vételével. Osztályaink mindegyike Meixner féle dyslexia prevenciós módszerrel tanul írni, olvasni. Módszerünk a játékos, gyakorlat központú ismeretszerzés, ahol a gyermek lelkiállapota felülírja adott esetben a tananyagot a csengetési rendet.

Felső tagozaton a tantárgycsoportos oktatást részesítjük előnyben. Változatos pedagógiai módszereink (frontális, egyéni, csoport, páros és kooperatív munka) és az interaktív eszközök (tanulói tablet, interaktív táblák), szélesebb lehetőséget nyújtanak az ismeretek elsajátítására. Fontos számunkra a sajátélményű tanulás lehetőségének megteremtése.

Az iskola könyvtára évről évre bővülő könyvkínálattal, fejlesztő eszközparkkal és számítógép használati lehetőséggel várja a gyermekeket.

Minden tantermünkben van internet elérési lehetőség, tantermeink nagy részében interaktív tábla.

Tagozatunk alappillére a személyiség komplex fejlesztése. Alsó tagozaton a részben egész napos nevelés lehetővé teszi, hogy folyamatosan jelen legyen ez a tevékenység. Felső tagozaton a gyakorlatorientált személyiségfejlesztés a tanórákon, délutáni foglalkozásokon, a szakköri foglalkozásokon és az iskolán kívüli helyszíneken zajlik. A gyerekek a már lassan hagyománnyá vált „Tehetség napon” bemutatkozhatnak a nagyközönség előtt is. A közismereti tárgyakat gyógypedagógusok oktatják, a készségtárgyakat szakos illetve gyógypedagógus kollégák. Főként alsó tagozaton képzett gyógypedagógiai asszisztensek segítik mindennapos tevékenységünket. A délutáni foglalkozások a délelőtti nevelés-oktatás folytatásaként szerves részét képezik iskolai életünknek.

Kiemelt célunk az általunk oktatott gyermekek tudásának bővítése, az alapvető kompetenciák (szociális, életviteli és környezeti kompetencia) és a társadalomba való eredményes integráció elősegítése

Feladatok:

 • Általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítása és betartása.
 • Praktikus, érték- és gyakorlatorientált ismeretek nyújtása, mely segíti az önálló életvezetés tervezését, az egészséges életmód kialakítását, az önfenntartás megvalósulását.
 • A nevelő-oktató munka fejlesztése, szakmai előrehaladás.
 • Általános műveltség megalapozása az életkor, a tanulási akadályozottság, fejlettség figyelembevételével.
 • Differenciált szükségletekhez igazodó segítségnyújtás az egyéni fejlesztések során (habilitáció).
 • Terápiás módszerek, eljárások, eszközök alkalmazása a tanulási zavarral, tanulási akadályozottsággal, magatartási problémákkal küzdő tanulók fejlesztésében.
 • Az alsó és felső tagozat közötti átmenet zökkenőmentesebbé tétele.
 • A gyerekek aktív bevonása saját programjaik szervezésébe, az iskola és a város kulturális életébe.(DÖK)
 • Hagyományok ápolása, jeles napokra, ünnepekre való méltó megemlékezés.
  (nemzeti ünnepeink, karácsony, húsvét)
 • Intézményen kívüli kapcsolatok erősítése, fenntartása, keresése.
 • Tehetséggondozás és felzárkóztatás. Országos, megyei, városi sport illetve tanulmányi és művészeti versenyekbe, pályázatokba való bekapcsolódás.
 • Az egyéni bánásmód elvének figyelembevételével a képességek, készségek fejlesztése.
 • A szülőkkel való kapcsolattartás erősítése.
 • Külső képzéseken illetve belső tudásmegosztásokon bővítjük tudásunkat.
 • A középfokú intézményekben való továbbtanulás eredményes előkészítése, megalapozása.
 • A szabadidő hasznos eltöltése és a tehetségek felfedezése, kibontakoztatása céljából lehetőség nyílik az alábbi tevékenységekre:

Szakköreink:

 • „Varázsceruza” tehetséggondozó kör,
 • Énekkar,
 • Informatika,
 • Robotika
 • Mese-szakkör,
 • „Könyvmoly” szakkör,
 • Kézműves szakkör,
 • Játék szakkör,
 • Fazekasság,
 • Robotika szakkör,
 • Zumba,
 • Zsinórlabda,
 • Kosárlabda,
 • Foci

Táboraink:

 • A DORCAS Hungary Közhasznú Alapítvány jóvoltából 40-70 fő évről évre ingyenesen táborozhat a Vekeri – tavi Szabadidő – Központban.
 • A nyári szünidő ideje alatt Erzsébet Napközi Tábor várja tanulóinkat.

Igyekszünk kellemes, családias hangulatú környezetet biztosítani, hogy gyermekek és felnőttek is jól érezzék magukat iskolánkban.

“…Meg kell találniuk minden gyerek speciális tehetségét, hisz minden gyerekben fellelhetők jó képességek, sőt, időnként a szürkésnek látszó kavicsból előtűnik a drágakő csillogása.”

Czeizel Endre

A tanulásban akadályozottak tagozatának osztályai

 • 1.o. Osztályfőnök: Szabadosné Milány Ildikó, délutános nevelő: Dr. Nagyné Bartha Valéria, gyógyped. asszisztens: Csahóczi Edina
 • 2.o. Osztályfőnök: Kovács-Szabó Tímea, délutános nevelő: Csutak Valéria, gyógyped. asszisztens: Kék-Papp Éva
 • 3.o. Osztályfőnök: Kunkliné Szabó Szilvia, délutános nevelő: Karpácsné Vig Mónika, gyógyped. asszisztens: Volárovics Ingrid
 • 4.a. Osztályfőnök: Antalné Szép Éva, délutános nevelő: Hutóczky Márta
 • 4.b. Osztályfőnök: Gál Imre, délutános nevelő: Nagy István
 • 5.a. Osztályfőnök: Finta Edit, délutános nevelő: Kurdits Mónika, gyógyped. asszisztens: Kertész Csaba Dánielné

A Tanulásban akadályozottak tagozatán betanító pedagógusok:

 • Bőde Katalin (vizuális kultúra, habilitáció)
 • Ficsóri Péter (informatika, informatika munkacsoport vezetője)
 • Iklódiné Orosz Mónika (etika)
 • Racsmányné Berke Mária (technika, életvitel és gyakorlat)
 • Répási Márta (testnevelés)
 • Sigér Sándor (testnevelés)
 • Varga Attila (technika, életvitel és gyakorlat)
 • Drimba Zsolt (földrajz, könyvtáros)
 • Hajduné Tiliczki Márta (ének)
 • Koiné Czibere Gabriella (testnevelés)
 • Reszeginé Bozsányi Melinda (ének)
 • Moldvánné Győri Zsuzsanna (habilitáció)
 • Siteri Anikó (angol nyelv)

Dátum: 2017-02-22 14:50

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

tovább...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...