Tanulásban Akadályozottak alsó tagozata

Munkaközösség tagjai

 • Antalné Szép Éva
 • Hajduné Tiliczky Márta
 • Kunkliné Szabó Szilvia
 • Szabadosné Milány Ildikó
 • Vámos Anikó
 • Csahóczi Edina
 • Fazekas Lászlóné
 • Iklódiné Orosz Mónika
 • Papp Éva
 • Privigyeiné Becskereki Zsuzsanna
 • Vágóné Varga Andrea

Célok:

 • Tanulóink személyiségfejlődésének segítése.
 • A gyerekek megismerési vágyának felkeltése, a belső motivációs rendszer aktivizálásának elősegítése, egyéni megsegítésen alapuló ismeretszerző tanulás biztosítása.
 • Egyénre szabott speciális képességfejlesztés (kooperatív tanulás, differenciálás, habilitáció).
 • DIFER-mérések további alkalmazása 1-2. évfolyamokon.
 • Mérések kidolgozása 3-4. évfolyamokra.
 • A bemeneti mérések eredményeinek figyelembevételével egyéni fejlesztési tervek kidolgozása, melynek segítségével a gyermekek fejlesztését eredményesebbé tehetjük.
 • Interaktív tábla gyakorlati alkalmazása, a benne rejlő lehetőségek megismerése.
 • Környezettudatos magatartás kialakítása.
 • Magatartási problémák javítása, nyugodt tanítási feltételek biztosítása.
 • Aktív részvétel az iskola közösségi, kulturális életében.
 • Kapcsolattartás belső és külső partnerekkel
 • Szülőkkel való kapcsolattartás

Feladatok:

 • Iskolai dokumentációk pontos, naprakész vezetése, elkészítése, átdolgozása
 • Naplók, anyakönyvek vezetése
 • Tanmenetek elkészítése
 • Fejlesztési tervek kidolgozása
 • Szakmai fejlődés biztosítása
 • Bemeneti és kimeneti mérések kidolgozása
 • Bemeneti és kimeneti mérések elvégzése
 • Mérési eredmények kiértékelése, rögzítése
 • Bemutató órák szervezése
 • Óralátogatások
 • Szakmai előadásokon való részvétel
 • Gyógypedagógiával kapcsolatos törvények, szakmai újítások, cikkek nyomon követése
 • Hatékony információáramlás növelése (közös levelezési rendszer, zárt facebook oldal)
 • Lépésről – Lépésre program bizonyos elemeinek beépítése a mindennapokba
 • Tapasztalatok átadása
 • Magatartási problémák eredményesebb kezelése
 • Az intézmény házirendjének ismertetése és betartatása
 • Ügyeleti rendszer hatékony működtetése
 • Környezeti nevelés
 • A társas együttélés szabályainak megismerése, betartatása
 • Környezettudatos magatartás kialakítása
 • Esztétikus környezet iránti igény felkeltése
 • Iskolánkban működő munkaközösségekkel aktívabb szakmai kapcsolat kialakítása
 • Közös programok szervezése
 • Szakmai együttműködés
 • Tehetséggondozás megvalósulása
 • Aktív közreműködés az iskolai versenyeken, vetélkedőkön
 • Pályázatok nyomon követése, lehetőségeinek kiaknázása: Bekapcsolódás városi versenyekbe: versmondó, rajz, stb.
 • Évszakoknak, ünnepeknek megfelelően hagyományok megismerése, versek, dalok tanulása

Dátum: 2017-02-22 14:49

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

tovább...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...