TAMOP 3.1.4.C-14

TAMOP 3.1.4.C-14

2015 év

Tartalma:

Innovatív iskolák fejlesztése

Céljai:

A gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, illetve az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával. A társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás a nevelés-oktatás eszközeivel.

A pályázat során elért eredmények:

A pályázat intézményünk diákjai és pedagógusai részére is előremutató volt. Tanítványaink olyan programsorozaton vettek részt, melyek kompetenciáikat fejlesztették, segítették az egészséges életmód és környezettudatosság kialakítását, a digitális kompetenciák fejlesztését. Pedagógusaink új szakmai eljárás megtanulásával (Lépésről lépésre) bővítették mind a saját, mind az intézmény módszertani palettáját.

Dátum: 2019. szeptember

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...