Szakmacsoport Munkaközösség

A munkaközösség tagjai

 • Balázs Tünde
 • Baráth Gyuláné
 • Bodnár Hilda
 • Bökönyi Ambrus
 • Csiszár Anikó
 • Dancsó Éva
 • Galambos Bianka
 • Gyapjasné Ferenczi Edit
 • Kiss Lajos
 • Kurilla Erzsébet
 • Petőné Illés Erzsébet
 • Racsmányné Berke Mária
 • Sinka Zsoltné munkaközösség-vezető
 • Varga Attila
 • Kovácsné Nagy Zsuzsa (külső tag)
 • Börcsök Lajosné (külső tag)
 • Erdeiné Mező Mónika (külső tag)

Munkaközösségünk fő célkitűzései, feladatai

 • A tanulók egyénre szabott nevelése, oktatása, fejlesztése, felkészítése az önálló életvezetésre, a szakmatanulásra és munkavállalásra.
 • A magatartási problémák és igazolatlan mulasztások eredményesebb kezelése érdekében egységes szemlélet kialakítása, a Házirend következetes betartása és betartatása.
 • A pedagógusok közötti szakmai párbeszédek beindítása, építő kritikák adása-fogadása, egymás munkájának megsegítése. Egységes elvárások kialakítása a munkavégzés során.
 • Változatos pedagógiai módszerek, terápiás eljárások, szemléltetést elősegítő eszközök alkalmazása, használata tanulásszervezés közben. (Páros és csoportmunka módszer alkalmazása, kooperatív technikák, IKT eszközök használata). Módszertani kultúránk fejlesztése.
 • Szakmai adatbázis kialakítása, az adminisztrációs feladatok pontos, naprakész végzése.
 • Kapcsolódás az iskolai munkaterv fő célkitűzéseihez, feladataihoz.
 • Adminisztrációs fegyelem betartása, javítása, az adminisztrációs feladatok pontos, naprakész végzése.
 • Felkészülés a PÉM (Pedagógus Életpályamodell) és PSZE (Pedagógiai Szakmai Ellenőrzés) minősítő eljárására, értékelő vizsgálatára.
 • Bemeneti mérés, mérőlapok felülvizsgálata, aktualizálása, tanmenetek, egyéni fejlesztési tervek elkészítése.
 • Hospitálások kollégáknál.
 • Mentorálási feladatok ellátása, negyedévente hospitálás, gyakornok kollegánál.
 • Együttműködés az iskolában működő munkaközösségekkel, az iskola szakmai és szabadidős tevékenységeinek és a DÖK munkájának segítése
 • részvétel az iskolai tematikus hetek megvalósításában,
 • emléknapok megünneplése,
 • országos és megyei szintű rendezvények, pályázati programok színvonalas lebonyolításának elősegítése,
 • az intézményben folyó tehetséggondozás segítése: versenyekre, rendezvényekre készítjük fel tanítványainkat,
 • a tanórán kívüli, a délutáni és szabadidős tevékenységek segítése a szervezettebb, hatékonyabb, színesebb megvalósítás érdekében,
 • iskolánk tanulói által készített termékekkel szakmai rendezvényeken való megjelenés a tanulói motiváció, önértékelés erősítése érdekében, valamint az intézményi PR-tevékenységben való részvétel.
 • Külső partnerekkel való együttműködés
 • Törekvés a szülőkkel történő hatékony együttműködés megteremtésére, erősítésére, az intézmény közvetlen és közvetett partnereivel való együttműködés kiépítésére.
 • A Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat továbbképzéseinek követése, aktuális továbbképzésen való részvétel.

Dátum: 2017-02-22 14:36

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

tovább...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...