SZAKMACSOPORT MUNKAKÖZÖSSÉG 2018/2019. TANÉV

Munkaközösségünk tagjai:

 • Balázs Tünde gyógypedagógus, osztályfőnök, közismereti tárgyak
 • Bodnár Hilda gyógypedagógus – Háztartástan-Életvitel gyakorlati modul
 • Csiszár Anikó – szakoktató – Szövött tárgy készítő, Papírtermék készítő s gyakorlati modul
 • Dancsó Éva – szakoktató – Szövött tárgy készítő, Papírtermék készítő gyakorlati modul
 • Vajda-Galambos Bianka gyógypedagógus – Háztartástan-Életvitel gyakorlati modul
 • Gyapjasné Ferenczi Edit gyógypedagógus, osztályfőnök, közismereti tárgyak
 • Kurilla Erzsébet gyógypedagógus, osztályfőnök, közismereti tárgyak
 • Németh Judit gyógypedagógus, osztályfőnök, közismereti tárgyak
 • Nagyné Molnár Mónika gyógypedagógus – Kert és parkápoló gyakorlati modul
 • Petőné Illés Erzsébet gyógypedagógus, osztályfőnök – Papírtermék gyakorlati modul
 • Sinka Zsoltné gyógypedagógus, munkaközösség-vezető, osztályfőnök – Kert és parkápoló gyakorlati modul
 • Szakál Judit gyógypedagógiai középiskolai intézményegység-vezető
 • Varga Attila gyógypedagógus – Életvitel és gondozási ismeretek

Külső tagok, gyógypedagógiai asszisztensek

 • Baráth Gyuláné
 • Bökönyi Ambrus
 • Börcsök Lajosné
 • Kállai Hajnalka
 • Kovácsné Nagy Zsuzsa
 • Venyigei Zsolt

A Készségfejlesztő Iskola bemutatása

9. és 10. évfolyamon a közismereti elméleti órákon praktikus ismereteket közvetítünk tanulóink számára, szükség szerint cselekvésbe ágyazottan.
Célunk, hogy tanulóink eddig elsajátított, pl.: az életkezdéshez, a pályaválasztáshoz kapcsolódó ismereteiket megerősítsük, a gyengébb vagy sérült funkciókat fejlesszük, kompenzáljuk, a felnőtt életben elérhető munkatevékenységek iránti motivációjukat felkeltsük, alakítsuk a gyakorlati tevékenységek elsajátításához szükséges kompetenciájukat, magatartásformáikat, és a gyakorlati képzés sikerét megalapozzuk. A tanulók így megismerik a gyakorlati évfolyamok munkatevékenységeit, felkészülnek a gyakorlati ismeretek és tevékenységek elsajátításának megkezdésére. Pedagógusaink kreativitását, szakmai tudását igazolják a saját készítésű szemléltető eszközök, feladatlapok, melyek biztosítják a tanulóink egyéni differenciálását.

11. és 12. évfolyamon a tanulócsoportok számára olyan gyakorlati modulok kiválasztása történik, melynek segítségével minél teljesebb körű felkészítést kapnak az iskola utáni felnőtt életben szükséges tevékenységek elsajátítására, azok ellátására, minél önállóbb gyakorlására, a praktikus készségek, a figyelem, a fegyelem, a pontosság, a türelem kialakítása.

Tanóráinkon változatos pedagógiai módszerek, terápiás eljárások, szemléltetést elősegítő eszközök alkalmazása és használata történik tanulásszervezés közben. (Pl.: páros és csoportmunka módszer alkalmazása, kooperatív technikák, IKT eszközök használata).

Gyakorlati modulok a 11-12. évfolyamon:

Háztartástan – életvitel
Ismerjék a háztartásban használt eszközök, gépek alkalmazási területeit és azokat tudják biztonságosan működtetni, rendeltetésszerűen használni.
A tanulók legyenek képesek a takarítási, tisztítási, mosási munkafolyamatokhoz a megfelelő vegyszereket kiválasztani és azokat körültekintően használni.
Alakuljon ki az igény az ápolt megjelenésre, a tiszta, rendezett és harmonikus környezetre, erősítse a környezettudatos szemléletet és magatartásformát.

Kert- és parkápoló
A kert és parkápoló munkák megismertetésével és gyakoroltatásával lehetőséget biztosítani a fiatalok számára a teljesebb élet, a társadalomba és a termelőmunkába való bekapcsolódáshoz.
Ismerjék a parkot, kertet, mint munkaterületet, ahol tevékenykedniük kell, tudjanak tájékozódni a munkaterületen, és tudjanak utasításokat nehézségi fok szerint végrehajtani.
Sajátítsák el, és irányítással, képességeikhez mérten minél önállóbban végezzék a házi kertek, közterületek, parkok gondozási, ápolási munkálatait.

Papírtermék-készítő
Alapfokú papírtermék készítő ismeretek elsajátítása, a praktikus tevékenységek elvégzéséhez.
A tanuló legyen képes az egyszerűbb papírtermék készítő munkafolyamatok lehetőség szerinti önálló kivitelezésére.

Szövött-tárgy készítő
A szövéshez szükséges textilipari nyersanyagok és eszközök megismerése, adekvát használatának gyakorlása és elsajátítása.
A képességek függvényében szövött használati tárgyak készítése, egyéni ötletek megvalósítása az alkotómunkában.

Debrecen, 2018. október 19.

Sinka Zsoltné
munkaközösség-vezető

Dátum: 2018-10-24 08:00

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

tovább...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...