Komplex Egészségnevelő Munkaközösség

Munkaközösség tagjai:

 • Bíróné Czirják Erzsébet- gyógypedagógus
 • Dókáné Nagy Ildikó- gyógypedagógus, pedagógiai szakpszichológus
 • Fábiánné Mile Alíz- szociálpedagógus
 • Koiné Czibere Gabriella- okleveles testnevelő tanár
 • Mátyásné Nagy Judit- pedagógiai szakpszichológus
 • Répási Márta- általános iskolai tanító, testnevelés szakkollégiummal
 • Reszeginé Bozsányi Melinda- gyógypedagógus
 • Sigér Sándor- gyógypedagógus
 • Sztancs Gáborné- gyógypedagógus, logopédus
 • Tóthné Dékány Anikó- szociálpedagógus

Munkaközösségünk az alábbi területeket öleli fel:

 • beszéd-és nyelvi kommunikáció csoport
 • terápiás csoport
 • sport-és mozgás csoport
 • szociális csoport

Céljaink:

 • intézményi szinten a tanulás folyamat megsegítése, az egészséges személyiségfejlődés támogatása a különböző terápiás eljárásokkal, prevenciós programokkal
 • együttműködés elősegítése a társas kapcsolatokban – kifejezett hangsúlyt fektetve a gyermekek együttműködő készségének fejlesztésére
 • állatasszisztált terápián alkalmazásával a gyermek megfelelő szociális és érzelmi fejlődésének biztosítása, a kutyával való interakciók során a helyes társas viselkedés elsajátítása, a gyermek közösségbe való beilleszkedésének elősegítése
 • önismeret fejlesztése, pozitív, egészséges önértékelés kialakítása (személyes erősségek, szükségletek felismerése, nehézségek, problémák azonosítása)
 • személyes képességek kibontakoztatásának segítése
 • speciális, preventív programok szervezése, szervezésének segítése (tehetségprogramok, együttműködést elősegítő programok)
 • beilleszkedési nehézségek korrigálása
 • az önbizalom fejlesztése, a fiatalok sikerélményhez juttatása az egészséges életmódra nevelésen és a sportoláson keresztül

Feladataink:

 • egyéni konzultációk gyermekek, szülők és pedagógusok számára
 • csoportos foglalkozások az önismeret, a társas készségek, az együttműködés, csoportkohézió, beszédhibák, nyelvi zavarok javítása, fejlesztésének érdekében
 • megfigyelés osztályokban, osztályfelmérések végzése
 • krízistanácsadás
 • prevenciós tevékenységek
 • együttműködés közvetlen és közvetett intézményi partnereinkkel (intézményi vezetőkkel, pedagógusokkal, tanulókkal, szülőkkel, pedagógiai szakszolgálat szakembereivel, gyermekvédelmi szakemberekkel…stb.)
 • terápiás foglalkozások szervezése, lebonyolítása egyéni és csoportos keretek között
 • az intézményi házirend következetes betartása és betartatása

Értékelés, várt eredményeink:

 • intézményi szintű szakmai együttműködés erősödése a gyermekek fejlesztési folyamatában
 • az egyéni magatartási, tanulási, fejlődési lemaradások okainak feltárásával eredményesebb beavatkozás a nehézségek csökkentésében
 • a komplex egészségnevelési megközelítés (testi- lelki egészség) érvényesülése az iskolai nevelő-oktató munkában
 • a pedagógusok mentális jó(l)létének erősítése
 • megvalósuljon a szabadidő hasznos, aktív eltöltése
 • a sport, a mozgás tevékenységének beépülése a mindennapokba

Néhány programunk képekben:

Dátum: 2019. szeptember

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...