Komplex Egészségnevelő Munkaközösség

Munkaközösség tagjai

 • Csató Judit (földrajz-testnevelés szakos tanár, rekreációszervező és egészségfejlesztő pedagógus, okleveles testnevelő tanár)
 • Dókáné Nagy Ildikó (oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos gyp. tanár, pedagógiai szakpszichológus, tankerületvezetői szakvizsga, Ayres terapeuta)
 • Dr. Bartháné Dr. Kmetty Éva (pszichológus, szakpszichológus család-és párkapcsolati tanácsaadó sp., mentálhigiénikus, szociális szakvizsga, közoktatás vezetői ped. szakvizsga)
 • Gál Imre (szociálpedagógus, tanulásban akadályozott szakos gyógypedagógus)
 • Koiné Czibere Gabriella (okleveles testnevelő tanár, földrajz-testnevelés szakos tanár)
 • Nyolcas Anikó (szociálpedagógus, tanulásban és értelmileg akadályozott szakos gyógypedagógus)
 • Répási Márta (általános iskolai tanító, testnevelés szakkollégiummal)
 • Sztancs Gáborné (óvodapedagógus, értelmileg akadályozott szakos gyógypedagógus, kommunikáció és beszédfejlesztő pedagógus szakvizsga, logopédia szakos gyógypedagógus,)
 • Tóthné Dékány Anikó (szociálpedagógus, általános iskolai tanítószakvizsgázott pedagógus mentálhigiénés specializációval)

Területeink

A komplex egészségnevelő munkaközösség az alábbi területeket öleli fel:

 • beszéd-és nyelvi kommunikáció csoport
 • terápiás csoport
 • sport-és mozgás csoport
 • szociális csoport

Céljaink

 • intézményi szinten a tanulás folyamat megsegítése, az egészséges személyiségfejlődés támogatása a különböző terápiás eljárásokkal, prevenciós programokkal
 • együttműködés elősegítése a társas kapcsolatokban – kifejezett hangsúlyt fektetve a gyermekek együttműködő készségének fejlesztésére
 • önismeret fejlesztése, pozitív, egészséges önértékelés kialakítása (személyes erősségek, szükségletek felismerése, nehézségek, problémák azonosítása)
 • személyes képességek kibontakoztatásának segítése
 • speciális, preventív programok szervezése, szervezésének segítése (tehetségprogramok, együttműködést elősegítő programok)
 • beilleszkedési nehézségek korrigálása
 • az önbizalom fejlesztése, a fiatalok sikerélményhez juttatása az egészséges életmódra nevelésen és a sportoláson keresztül

Feladataink

 • egyéni konzultációk gyermekek, szülők és pedagógusok számára
 • csoportos foglalkozások az önismeret, a társas készségek, az együttműködés, csoportkohézió, beszédhibák, nyelvi zavarok javítása, fejlesztésének érdekében
 • megfigyelés osztályokban, osztályfelmérések végzése
 • krízistanácsadás
 • prevenciós tevékenységek
 • együttműködés közvetlen és közvetett intézményi partnereinkkel (intézményi vezetőkkel, pedagógusokkal, tanulókkal, szülőkkel, pedagógiai szakszolgálat szakembereivel, gyermekvédelmi szakemberekkel…stb.)

Célcsoport

 • az intézmény tanulói, szülők
 • intézmény pedagógusai
 • nevelő-oktató munkát segítők

Értékelés, várt eredmények

 • intézményi szintű szakmai együttműködés erősödése a gyermekek fejlesztési folyamatában
 • az egyéni magatartási, tanulási, fejlődési lemaradások okainak feltárásával eredményesebb beavatkozás a nehézségek csökkentésében
 • a komplex egészségnevelési megközelítés (testi- lelki egészség) érvényesülése az iskolai nevelő-oktató munkában
 • a pedagógusok mentális jó(l)létének erősítése
 • megvalósuljon a szabadidő hasznos, aktív eltöltése
 • a sport, a mozgás tevékenységének beépülése a mindennapokba

Dátum: 2017-02-22 14:48

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

tovább...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...