Készségfejlesztő Iskola

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA

  • szeptember 1-től a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatást beiktatta a 2016. évi LXXX. törvény 18§(1). Hatályos 2016.IX.01.

A készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás 13/B.§ szerinti ellátása 2017. szeptember 1-től kötelező!

Intézménybe kerülés feltételei:

13/B. §57 (1) A készségfejlesztő iskola a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását, továbbá a szakképzésben részt venni nem tudó enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára nyújt a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismereteket.

Kizárólag intézményünk kijelölésével a sajátos nevelési igényt, az értelmi fogyatékosság mértékét megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján.

53/2016.(XII.29) EMMI rendelet egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

„(3) Enyhe értelmi fogyatékos tanuló készségfejlesztő iskolába akkor vehető fel, ha a szakiskola előkészítő kilencedik évfolyamát sikertelenül teljesítette.”

A készségfejlesztő iskolának négy évfolyama van, amelyből

  • a) kettő közismereti képzést folytató évfolyam,
  • b) kettő, az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati jellegű évfolyam (a továbbiakban: gyakorlati évfolyam).

(3) A közismereti oktatás a készségfejlesztő iskolában a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó közismereti kerettanterv alapján folyik. A készségfejlesztő iskola gyakorlati évfolyamainak képzése a készségfejlesztő kerettantervek szerint meghatározott.

(4) A készségfejlesztő iskola sikeresen teljesített gyakorlati évfolyamai eltérő készségfejlesztő kerettantervek szerinti oktatással megismételhetőek.

Gyakorlati képzéseink 2017. szeptember 1-től:

  • szövött-tárgy készítő – papírtermék készítő készségfejlesztő kerettanterv szerint
  • kert- és parkápoló – háztartástan-életvitel készségfejlesztő kerettanterv szerint

Gyakorlati képzéseink 2019. szeptember 1-től:

  • Agyagtárgy készítő készségfejlesztő kerettanterv
  • Habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre képes tanulók részére készségfejlesztő kerettanterv
  • Habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre nem képes tanulók részére készségfejlesztő kerettanterv
  • Kisegítő takarító készségfejlesztő kerettanterv
  • Textil- és fonalmentő készségfejlesztő kerettanterv

A készségfejlesztő kerettantervek sikeres elvégzése rész-szakképzettséget, illetve szakképzettséget nem tanúsít.

A készségfejlesztő iskola sikeresen teljesített gyakorlati évfolyamai eltérő készségfejlesztő kerettantervek szerinti oktatással megismételhetőek.

A KIFIR felületén és a legújabb felvételi tájékoztatókban már megjelenik az új elnevezés, a készségfejlesztő iskola.

Férőhely: 13 fő

Dátum: 2019. szeptember

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...