Fejlesztő iskolai munkaközösség

Munkaközösség tagjai

 • Balla András (gyógypedagógus)
 • Dalmadi-Nagy Anikó (gyógypedagógus, munkaközösség vezető)
 • Gábor Judit (gyógypedagógus)
 • Gulyás Róza (gyógypedagógus)
 • Gyollainé Ürmös Gyöngyi (gyógypedagógus)
 • Milbik Mária (gyógypedagógus)
 • Nagy Enikő (gyógypedagógus)
 • Nagy Margit (gyógypedagógus)
 • Polgárné Kovács Katalin (gyógypedagógus)
 • Szamosköziné Simon Erzsébet (gyógypedagógus)
 • Fekete Lajosné (gyógypedagógiai asszisztens, gyógymasszőr)
 • Harmati Ilona (gyógypedagógiai asszisztens)
 • Kertészné Gerstmayer Cecília (gyógypedagógiai asszisztens, gyógymasszőr)
 • Kovács Rozina (gyógypedagógiai asszisztens, szakápoló)
 • Kovács Sándorné (gyógypedagógiai asszisztens)
 • Szabóné Buday Ildikó (gyógypedagógiai asszisztens, gyógymasszőr)
 • Szabóné Ilyés Mária (gyógypedagógiai asszisztens, ápolónő)
 • Zombori Melinda (gyógypedagógiai asszisztens)

Céljaink

 • A fejlesztő iskola szakmai munkája álljon összefüggésben a Rehabilitációs Programban és a Szakmai Protokollban megfogalmazott szempontokkal, eljárásrenddel
 • Szakmai fejlődés, módszertani sokszínűség
 • Pontos adatszolgáltatás, naprakész dokumentációk
 • A fejlesztő iskolai nevelés-oktatásban részt vevő tanulók számára képességfelmérő pedagógiai mérőeszközök használata, a használatban lévő mérések felülvizsgálata
 • Nyugodt, a gyerekek speciális szükségleteinek megfelelő nevelési-gondozási feltételek biztosítása
 • A fejlesztő iskolai nevelés-oktatás hangsúlyos megjelenése az intézményegységek közötti együttműködésben
 • Az iskolai közösségbe való mind teljesebb beilleszkedés, az iskolai-és iskolán kívüli köztudatban való aktív jelenlét
 • A lehetőség szerinti legnagyobb tanulói önállóság elérése

Feladataink

 • A protokoll gyakorlati alkalmazása, a szükséges korrekciók beépítése
 • Individuális képességekre szabott csoportos és egyéni fejlesztések megtartása nagyfokú differenciálással, személyre szabott terápiákkal
 • A továbbképzéseken, tanfolyamokon, belső szakmai képzéseken részt vett kollégák ismereteinek megosztása, és azok beépítése a mindennapi gyakorlatba
 • A hospitálások, bemutató foglalkozások tapasztalatainak feldolgozása, valamint belső használatra tervezett videofelvételek elemzése
 • Az alternatív és augmentatív kommunikációs eszközök, valamint az infokommunikációs eszközök alkalmazása a fejlesztés különböző területein
 • Ismerkedés változatos terápiás eljárásokkal: állatasszisztált terápiákkal, SNOZELEN terápiával
 • Csoportos- és egyéni fejlesztő naplók pontos és naprakész vezetése,
 • A tanmenetek, egyéni fejlesztési tervek kidolgozása, anyakönyvek, dokumentációk elkészítése határidőre,
 • Mérések elkészítése, értékelések szakszerű kiértékelése határidőkre
 • Tanulói portfólió készítése
 • Szakértői kontrollvizsgálatok figyelemmel kísérése
 • Korszerű diagnosztikai mérések, értékelések alkalmazása, új mérési lehetőségek megismerése, szükség szerint átdolgozása
 • A bemeneti- és az év végi mérések eredményeinek kiértékelése, rögzítése, azok beépítése a tervező munkába.
 • Szoros szakmai együttműködés a Mérés, Értékelés és Minősítés Munkacsoporttal
 • A tanulók testi- érzékszervi- és szociális képességeinek kibontakoztatásáért, valamint a pedagógusok és nevelők alapvető szakmai igényeinek teljesítése érdekében törekedni kell a minimális tárgyi és személyi feltételek biztosítására, illetve a lehetőségek felkutatására
 • A csoporton belüli napirend és szokásrend kialakítása és következetes működtetése
 • A nevelési- oktatási- gondozási gyakorlatunk továbbadása folyamatos szakmai párbeszéddel, nyílt munkaközösségi foglalkozásokkal, bemutató órákkal
 • Felelős nevelői attitűd és példaértékű munkamorál megvalósítása
 • Szoros kapcsolattartás az iskolai munkaközösségekkel, DSZSZK-val, VSZSZ-szel és a gyámüggyel
 • Az intézményi programokban minél nagyobb létszámmal való megjelenés
 • Aktív részvétel a tematikus heteken, iskolai megemlékezéseken, ünnepségeken
 • A diákönkormányzat munkájának segítése felnőtt kapcsolattartó közreműködésével
 • Kapcsolattartás az iskola újság szerkesztőivel
 • Munkaközösségünk tevékenységéről szóló rövid dokumentumfilm elkészítése és bemutatása
 • Részvétel a témahéten
 • Feladatbank készítése
 • Hagyományépítés, közösségépítés témahónapok, ünnepek, közös programok szervezésével
 • Környezet tudatos magatartás kialakítása a szelektív hulladékgyűjtés megismerésével, és a növények ápolásával, gondozásával kapcsolatos tapasztalatszerzéssel, valamint a szűkebb-tágabb környezet folyamatos megtapasztalásával

Dátum: 2019. szeptember

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...