Bérbeadás

Bérbeadásra ajánljuk tornatermünket (4900Ft/óra), társalgónkat (max.50 fő, interaktív táblával felszerelve, 900 Ft/óra), tantermünket (max.25 fő, interaktív táblával felszerelve, 700Ft/óra) Minden nap 16 órától 21 óráig! Érdeklődni a részletekről az 52/531-690-es számon lehet!

Dátum: 2017-09-15 08:49

Tisztelt Szülők!

2017. szeptember 3-án vasárnap 14 órától beköltözés a kollégiumba.

A kollégiumba való beköltözés feltételei:

– Házi orvosi igazolás (gyermek közösségbe mehet)

– Utolsó ambuláns lap vagy annak fénymásolata

– A gyermek állandó/eseti gyógyszerei

– TAJ kártya

– Közgyógy kártya

– Szülő elérhetősége

Ezek hiányában a Kollégiumba nem fogadjuk a gyermeket.

NEM Kollégista tanulóink esetében, amennyiben a gyermeknek speciális egészségügyi problémája van (pl: epilepszia, allergia, gyógyszerérzékenység), a tanév első hetében adják le a gyermek legfrissebb ambuláns lapját, valamint az ellátáshoz szükséges gyógyszert az iskola ápolói szobájában.

Dátum: 2017-08-24 18:53

Erzsébet Tábor

Dátum: 2017-08-12 11:00

Magyarországi pedagógusok Váradon

Dátum: 2017-05-26 08:14

Bűnmegelőzési hírlevél

Dátum: 2017-05-17 19:18

Tájékoztatás

A 2017. május 8. és augusztus 31. között megtartható rendkívüli felvételi eljárás során intézményünk készségfejlesztő iskolájába 3 üres férőhely várja a kizárólag szakértői véleménnyel rendelkező értelmileg akadályozott fiatalokat.

Dátum: 2017-05-08 12:08

Tájékoztatás a beíratkozásról

TISZTELT SZÜLŐ!
A beiratkozással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:
Időpontja:

2017. június 19. (hétfő) 8.00-15.00 óra között
2017. június 20. (kedd) 8.00-15.00 óra között

Helye: Debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás u.2. I. épület iroda

A beiratkozás előtt a tanuló az illetékes okmányirodában jelenjen meg az új diákigazolványhoz szükséges fénykép elkészítése céljából. Ehhez születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya szükséges. Az itt elkészült ideiglenes adatlapot a beiratkozáskor hozza megával! A diákigazolvány igénylése ingyenes.

A beiratkozáshoz az alábbiakat feltétlenül hozzák magukkal:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek TAJ kártyája
– a gyermek lakcímkártyája
– a gyermek szakértői véleménye
– a szülő személyi igazolványa
– a szülő TAJ kártyája

Amennyiben a gyermek járt már másik iskolába:
– általános iskolai bizonyítvány
– orvosi- és védőnői tájékoztató szűrővizsgálatokról
– gyermek egészségügyi könyv (oltási könyv)
– szakorvosi lelet (ortopédia, cardiológia, pulmonológia, szemészet, …stb.)

Továbbiakban a következő dokumentumokat (amennyiben a szülőkre vonatkozik)
– gyermek elhelyezési határozat (egyedülálló szülő esetében)
– gyámságról szóló határozat
– határozat nevelésbe vételről
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatának másolata (1-8. osztály esetén)
– hátrányos és/vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat
– tartósan beteg gyermek esetében szakorvosi igazolás, emelt összegű családi pótlékről igazolás.
Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. sz. melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.

Tájékoztatom, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmény névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében az iskolának a beiratkozáskor fel kell mérnie, hogy a 2017/2018. tanévben a szülő a gyermeke számára
– valamelyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy
– az iskola által szervezett etika oktatást igényli.
Abban az esetben, ha a szülő erről nem tesz a beiratkozáskor nyilatkozatot (mellékelve), az iskola a tanuló számára etika oktatást szervez.

Szeretettel várjuk a beiratkozáskor!

Debrecen, 2017. április 21

Kovács Anikó Gyöngyi
intézményvezető

Dátum: 2017-04-21 11:17

Veronai buszbaleset

Tisztelt Szülők!

A tragikus veronai buszbaleset után a kormány megvizsgálta, hogy szükség van-e a jogszabályok
szigorítására. A lehetséges szigorításokkal kapcsolatban a kabinet szeretné kikérni a magyar
állampolgárok véleményét, különös tekintettel a gyermeket nevelő szülőkre. A párbeszéd elősegítésére
a kabinet internetes konzultációt indított. A március 20-ig kitölthető online kérdőív elérhető az alábbi
oldalon:

https://konzultacio.kormany.hu/

Kérjük, mondják el Önök is véleményüket a lehetséges módosításokkal és szigorításokkal kapcsolatban.
Véleménynyilvánításukat előre is köszönjük.

Üdvözlettel:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Dátum: 2017-03-14 07:19

Rendkívüli felvételi eljárás

A rendkívüli felvételi eljárás keretében intézményünkben az üresen maradt férőhelyek száma 5 fő. Készségfejlesztő szakiskolánkba kizárólag középsúlyos értelmi fogyatékos fiatalok szakértői véleménnyel jelentkezhetnek.

Jelentkezési határidő:
2016. május 10.

Dátum: 2016-05-02 05:58

Hit- és erkölcstan oktatás

Tisztelt Szülők!

A 2016/2017 tanévben szeptember elsejétől folytatódik az általános iskolai erkölcstan, hit- és erkölcstan oktatás bevezetése. Önök, mint szülők nyilatkozhatnak arról, hogy kötelező tanórai foglalkozásként gyermekük számára erkölcstan vagy az Országgyűlés által elismert egyház által szervezett hit- és erkölcstan oktatást választják.

Az tanuló gyermekek az alábbiak közül választhatnak.

Hit- és erkölcstan

  • Református
  • Római Katólikus
  • Görög Katólikus
  • Baptista
  • Zsidó hitkösség
  • Hit gyülekezete

A közeljövőben az osztályfőnökök a szülőkhöz eljuttatnak egy Nyilatkozatot, amelyet kitöltve az iskolába kell visszajuttatni, ezen megjelölve, hogy erkölcstant vagy hit- és erkölcstant választott a tanuló szülője.

Tovább információk:

Az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek

Tájékoztató a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény 35.&(1) bekezdése alapján az erkölcstan óra helyett választott hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséhez kapcsolódó adatkezelésről

Dátum: 2016-03-23 10:00

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

tovább...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...