Karácsony

Dátum: 2020-12-17 08:49

SZAKMAI NAP – 2020.12.12.

A Szakmai Nap véget ért!
Köszönjük a részvételt!

Dátum: 2020-12-11 11:34

Középiskolai felvételi tájékoztató 2020-2021-es tanév

Felvételi tájékoztató

OM: 038514

Debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

4024 Debrecen Budai Ézsaiás u. 2.sz.

postázási cím: 4024 Debrecen Budai Ézsaiás u. 2.sz.

0001 készségfejlesztő iskola: a szakképzésben részt venni nem tudó enyhe értelmi fogyatékos (azok a sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott tanulók, akik a szakiskola 9. évfolyamát sikertelenül teljesítették), valamint a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére az életkezdéshez, valamint a munkába álláshoz szükséges alapvető ismereteket nyújtó képzés, amelyen szakképzés nem folyik.

Felvételi követelmények

  • kizárólag a szakértői bizottság szakvéleménye alapján,
  • egészségügyi alkalmasság: egészségi és pszichiátriai állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a szakmai modulokra történő felkészülésre;
  • felvételi vizsga – nincs

Képzés rendje:

A készségfejlesztő iskola 4 évfolyamos képzés:

  • 9-10. évfolyam közismereti képzést nyújtó évfolyam
  • 11-12. az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati jellegű évfolyam

Moduljaink a gyakorlati képzésben:

  1. Szövött tárgy készítő + papírtermék készítő
  2. Kisegítő takarító+ agyagtárgy készítő
  3. Háztartástan – életvitel + Habilitációs munkavégzés + Textil és fonalmentő

A készségfejlesztő iskola sikeresen teljesített gyakorlati évfolyamai eltérő készségfejlesztő kerettantervek szerinti oktatással megismételhetőek. Ennek alapján intézményünkben a gyakorlati évfolyamok megismétlésével tanulóink 23 éves korukig vehetnek részt a köznevelésben.

Induló osztályok száma: 1

Felvehető tanulói létszám: 13 fő

Rangsorolás módja: Elsőbbséget saját iskolánk tanulói élveznek. A fennmaradó férőhelyek számától függően nyer felvételt, aki a felvételi követelményeknek eleget tesz.

Kollégiumi ellátás: intézményünk saját tanulóink számára kollégiumi ellátást biztosít.

Dátum: 2020-10-21 12:38

Dátum: 2020-10-20 12:32

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Ezt az intézmény által készített Covid-19 járvány megelőzése érdekében összeállított eljárásrendet figyelmesen olvassák el,

és aláírásukkal igazolják hogy az ebben foglaltakat maradéktalanul betartják gyermekük és dolgozóink védelmében!

Köszönjük!

Dátum: 2020-09-08 08:18

Fontos!

Dátum: 2020-08-31 08:49

KORONAVÍRUS (COVID-19) KÉRDŐÍV

Covid-19 Szülői kérdőív letöltés

Dátum: 2020-08-27 09:07

Dátum: 2020-06-02 13:28

TÁJÉKOZTATÓ ÉTKEZÉS MEGSZERVEZÉSÉRŐL

Étkezés megrendelése: a 2020/2021-es tanévre vonatkozó étkezés megrendelése a Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez c. nyomtatványon történik. A nyomtatvány leadása megrendelésnek minősül, a végleges lemondásról írásban kell nyilatkozni. Kérjük, hogy a nyomtatványt nyomtatott nagy betűkkel kitölteni szíveskedjenek!

Normatív étkezési kedvezmény igénylése: az étkezési térítési díj kedvezményeinek igénybevétele jogosultság alapján történik, a jogosultságot igazolni kell. – óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 6. számú mellékletet szerinti nyilatkozatot; – általános, vagy középiskolában tanuló gyermek, vagy fiatal felnőtt után a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 8. számú melléklet szerinti nyilatkozatot; rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozatot; tartósan beteg, fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolást; magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát; – átmeneti gondozásban lévő, ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 9. számú mellékletet szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Rászorultsági kedvezmény igénylése: a gyermek lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. A rászorultsági kedvezmény megállapítása iránti kérelmet a helyi Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához kell benyújtani.

A hozzájáruló nyilatkozatok és a kedvezményre jogosító okiratok beadási határideje folyamatos, de legkésőbb 2020. június 15. napjáig be kell benyújtani!

A beadás elektronikus úton történik: az étkezést biztosító intézmény élelmezésszervezője e-mail címére, óvoda esetén az óvodatitkár e-mail címére.

A nyilatkozatok, mellékletek letölthetők a www.diminfo.hu internetes oldalról.

Étkezési térítési díj megfizetése:

A 2020/2021 tanévtől a térítési díj kiegyenlítése csak csoportos beszedési megbízással történhet a személyes érintkezést nem igénylő, gyors, pontos és hatékony ügyintézés érdekében.

A már megadott csoportos beszedési megbízásokkal kapcsolatban kérjük, ellenőrizze, hogy a megadott értékhatár és lejárat dátuma megfelelő-e a további zavartalan beszedés érdekében. Amennyiben még nem adott felhatalmazást bankjának a csoportos beszedési megbízással való fizetésre, szíveskedjen azt megtenni számlavezető bankjában! Kifejezetten ajánljuk gyorsabb, kényelmesebb megoldásként az internetbankon keresztül történő ügyintézést. A térítési díj beszedése a tárgyhónap 10-ig történik.

A felhatalmazás kitöltéséhez szükséges adatok: Név: Debreceni Intézményműködtető Központ Számlaszám: 11738008-15813619 Cím: 4026, Debrecen, Kálvin tér 2/A. Banki azonosító: A15813619 Fogyasztó azonosítója: az étkező TAJ száma (9 számjegy folyamatosan) Fogyasztó neve: Az étkezést igénybe vevő neve

Indokolt esetben lehetőség van készpénzes vagy bankkártyával történő fizetésre. A lehetőség biztosítása érdekében kérelmet kell benyújtani az illetékes ellátási helyhez, annak vezetőjéhez. A kérelem elbírálását követően, csak az engedélyben szereplő kijelölt helyszíneken és felületeken lehetséges a díjfizetés.

Étkezéssel kapcsolatos információk: www.diminfo.hu internetes oldalon. Kérdés, észrevétel esetén hívható telefonszám: 06-30-238-9820

Hajnal János Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatója

Dátum: 2020-05-25 23:00

Nyári gyermekfelügyelet

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a debreceni lakóhelyű általános iskolás gyermekek nyári szünidei felügyeletét Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye szervezésében 2020. július 1. és 2020. augusztus 19. között biztosítja a Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. (4032 Debrecen, Bolyai János u. 29.)

A nyári szünidei gyermekfelügyelet rendelkezésre áll az egyházi és civil szervezetek által fenntartott általános iskolák – debreceni lakóhellyel rendelkező – tanulói számára is.

Az igénybevételhez szükségesek nyomtatványok. A „Kérelem” nyomtatvány a nyári szünidei felügyelettel kapcsolatos tájékoztatást is tartalmazza. Azt a csatolt mellékletekkel együtt 2020. május 22-ig kell elektronikusan megküldeniük a szülőknek a nyarinapkozi.debrecen@gmail.com címre.

A jelentkezéshez szükséges nyomtatványok 2020. május 14-től letölthetők lesznek a DMJV Gyermekvédelmi Intézmény honlapjáról is. (www.gyervi.hu)

 

kérelem2020
Nyari_napkozi_munkaltatoi_igazolas
Nyari_napkozi_tamogato_nyilatkozat
8. sz. melléklet
2019-20 – Hozzájáruló nyilatkozat ÁLT. ISKOLA(1)

Dátum: 2020-05-13 13:11

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...