Ballagás 2017/2018-as tanév

Dátum: 2018-06-15 14:13

“Miénk itt a tér… Bárczi Tehetség Nap”

Szeretettel várunk mindenkit
május 17-én 14.00-kor
kezdődő Tehetségnapunkra!

Helyszín: az iskolánk tornaterme
Belépő jegy: 600 Ft/fő
Jó lenne, ha legalább ketten érkeznének:
1000 Ft/2 fő

Tombola: 100 Ft
Jegyek az iskolában az osztályfőnökeinknél,

és az iroda épületében kaphatók.
Büfé is lesz, ahol egy kis csemegét és szomjoltót is árusítanak.
 
Akik biztosan fellépnek:

 • Móka torna-zenés torna, TAI 1.
 • Tükröm–tükröm tánc, TAI 2., EAI 1-2.
 • Mignon tánc, EAI 4.
 • Pán Péter tánc, TAI 3.
 • Jöjj hozzám mozgásos koreográfia, TAI 4.
 • A nagy ho-ho-ho horgász – mozgásos koreográfia, TAI 5.
 • Szatmári verbunkos, TAI 5.
 • Esernyőtánc, EAI 7.
 • Mindannyian mások vagyunk, EAI 5-6.
 • Nincs hely, mi kiadó néptánc, TAI 7-8.
 • Retro disco tánc, EAI 3., EAI 6.
 • Énekkar: Az álom teljesül

SZÜNET

 • Körmendi Gitta: Ajándék Szilágyi Gábor szavalat, TAI 7.a
 • Ha én virág lennék mozgásos körjáték, KI 11.c
 • lBajor sörtánc, TAI felsős napközis csoport
 • Retro mentő diaporáma vetítés, EAI 8.
 • Jó emberré csak a szívemmel válhatok tánc, KI 11.a
 • Néptánc, KI 10.
 • Mi vagyunk a grund tánc, KI 11.b
 • Ki szívét osztja szét – jelnyelvi produkció, KI 12.
 • Dib-dob ritmusjáték, TAI 7-8.
 • Muzsika hangjai, KI énekkar
 • Mezőségi táncok, néptánc szakkör

 

Dátum: 2018-04-24 09:09

Nyári gyermekfelügyelet

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a debreceni lakóhelyű általános iskolás gyermekek nyári felügyeletét Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye szervezésében 2018. július 2. napjától 2018. augusztus 17. napjáig biztosítja a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában (Debrecen, Angyalföld tér 4.)

A tájékoztatót és a szükséges dokumentumokat az alábbi linkeken tudják letölteni:
Általános_iskolás_gyermekek_nyári_felügyeletének_biztosítása.pdf
Támogató_nyilatkozat.pdf
Munkáltatói_igazolás.pdf
Kérelem_nyomtatvány.pdf

Dátum: 2018-04-24 07:24

Énekeltünk a Földért!

Dátum: 2018-04-20 08:31

Futás és zumba iskolánkban…

Dátum: 2018-04-19 09:14

Beíratkozás a 2018/2019-es tanévre

TISZTELT SZÜLŐ!
A beiratkozással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:
Időpontja:

2018. június 20-21 (szerda és csütörtök) 9.00-16.00 óra között

Helye: Debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI, Általános Iskola, Készségfejlesztő és Kollégium
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás u.2. I. épület iroda

A beiratkozás előtt a tanuló az illetékes okmányirodában jelenjen meg az új diákigazolványhoz szükséges fénykép elkészítése céljából. Ehhez születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya szükséges. Az itt elkészült ideiglenes adatlapot a beiratkozáskor hozza megával! A diákigazolvány igénylése ingyenes.

A beiratkozáshoz az alábbiakat feltétlenül hozzák magukkal:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek TAJ kártyája
– a gyermek lakcímkártyája
– a gyermek szakértői véleménye
– a szülő személyi igazolványa
– a szülő TAJ kártyája

Amennyiben a gyermek járt már másik iskolába:
– általános iskolai bizonyítvány
– orvosi- és védőnői tájékoztató szűrővizsgálatokról
– gyermek egészségügyi könyv (oltási könyv)
– szakorvosi lelet (ortopédia, cardiológia, pulmonológia, szemészet, …stb.)

Továbbiakban a következő dokumentumokat (amennyiben a szülőkre vonatkozik)
– gyermek elhelyezési határozat (egyedülálló szülő esetében)
– gyámságról szóló határozat
– határozat nevelésbe vételről
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatának másolata (1-8. osztály esetén)
– hátrányos és/vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat
– tartósan beteg gyermek esetében szakorvosi igazolás, emelt összegű családi pótlékről igazolás.
Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. sz. melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.

Tájékoztatom, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmény névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében az iskolának a beiratkozáskor fel kell mérnie, hogy a 2017/2018. tanévben a szülő a gyermeke számára
– valamelyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy
– az iskola által szervezett etika oktatást igényli.
Abban az esetben, ha a szülő erről nem tesz a beiratkozáskor nyilatkozatot (mellékelve), az iskola a tanuló számára etika oktatást szervez.

Szeretettel várjuk a beiratkozáskor!

Debrecen, 2018. április 9.

Kovács Anikó Gyöngyi
intézményvezető

Dátum: 2018-04-09 08:23

110 éves intézményünk – rádióműsor

Kovács Anikó Gyöngyi
intézményvezető

Pedagógusok

Dátum: 2018-03-23 10:00

2018.03.14 – Március 15-i Ünnepség

Dátum: 2018-03-14 11:10

2018 a Családok éve

Dátum: 2018-03-14 07:35

Hit és erkölcstan tájékoztató nap

Tisztelt Szülők!

Tájékoztató napot tartanak a hit és erkölcstan tárgyat oktatni kívánó egyházak képviselői.

Időpont: 2018.03.02 péntek, 13 óra
Helyszín: V.épület alagsori társalgó

Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Dátum: 2018-02-26 13:44

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

tovább...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...