Alapítvány

Iskolai alapítványunkat a tantestület kezdeményezésére a 1995. január 10. napján kelt alapító okirat szerint Simon Mihály szülő alapította. Az alapítvány nevét, közvélemény kutatás és szavazás után, a következőkben határozta meg:

NEKTEK Alapítvány

Nevelésért, Egészségért, Kultúráért, Testedzésért, Egyénért, Közösségért
Az alapítvány székhelye: 4024 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 2.
Az alapítvány főbb tevékenységi köre:

Az iskolában tanuló gyerekek szabadidős tevékenységének támogatása, tehetséggondozás (táborozás, sportolás, szakköri foglalkozások, kulturális tevékenységek) A gyerekek jobb ellátását, értelmi képességük fejlesztését szolgáló technikai (logopédiai, gyógytornászi) eszközök, játékok beszerzése. Városi, megyei, országos versenyek lebonyolítása, azokon való részvétel anyagi feltételeinek biztosítása.

A kuratórium versenyeket, pályázatokat tehet közzé a diákok által is elérhető módon (faliújság) Az ezeken való részvételt, illetve az elbírálások szabályait a kuratórium határozza meg. Az iskolában vagy versenyeken nyújtott kiemelkedő teljesítmények jutalmazása, díjazása. Pályaorientációt segítő foglalkozások támogatása, segítségnyújtás a továbbtanulásban, a diákok későbbi pályaválasztásában és munkavállalásában. Az oktató-nevelő munkában résztvevők továbbképzési lehetőségeinek biztosítása. Az értelmi fogyatékos gyermekek nevelésében-oktatásában alkalmazható pedagógiai módszerek, tantárgyi programok kidolgozása. Oktatással, képzéssel összefüggő egyéb tevékenységek (pl. tanfolyamok szervezése, továbbképzések lebonyolítása, tájékoztatás az ilyen lehetőségekről) szervezése. Kiemelkedő pedagógiai tevékenységet végző nevelők, iskolai dolgozóknak, segítőknek helyi kitüntetési forma létrehozása, díjazása.

Kérjük, segítse iskolai alapítványunkat!
Számlaszám: 11738008-20199535
Adószám: 18545692-1-09

Dátum: 2019. szeptember

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...