Beíratkozás a 2019/2020-as tanévre

TISZTELT SZÜLŐ!
A beiratkozással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:
Időpontja:

2019. április 11. – 12. 9:00-15.00 –ig,

azon tanulók részére, akik a kijelölt időpontig
rendelkeznek iskola kijelöléssel

2019. június 20-21. 12. 9:00-15.00 –ig,

Helye: Debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI, Általános Iskola, Készségfejlesztő és Kollégium
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás u.2. I. épület iroda

A beiratkozás előtt a tanuló az illetékes okmányirodában jelenjen meg az új diákigazolványhoz szükséges fénykép elkészítése céljából. Ehhez születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya szükséges. Az itt elkészült ideiglenes adatlapot a beiratkozáskor hozza megával! A diákigazolvány igénylése ingyenes.

A beiratkozáshoz az alábbiakat feltétlenül hozzák magukkal:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek TAJ kártyája
– a gyermek lakcímkártyája
– a gyermek szakértői véleménye
– a szülő személyi igazolványa
– a szülő TAJ kártyája

Amennyiben a gyermek járt már másik iskolába:
– általános iskolai bizonyítvány
– orvosi- és védőnői tájékoztató szűrővizsgálatokról
– gyermek egészségügyi könyv (oltási könyv)
– szakorvosi lelet (ortopédia, cardiológia, pulmonológia, szemészet, …stb.)

Továbbiakban a következő dokumentumokat (amennyiben a szülőkre vonatkozik)
– gyermek elhelyezési határozat (egyedülálló szülő esetében)
– gyámságról szóló határozat
– határozat nevelésbe vételről
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatának másolata (1-8. osztály esetén)
– hátrányos és/vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat
– tartósan beteg gyermek esetében szakorvosi igazolás, emelt összegű családi pótlékről igazolás.
Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. sz. melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.

Tájékoztatom, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmény névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében az iskolának a beiratkozáskor fel kell mérnie, hogy a 2017/2018. tanévben a szülő a gyermeke számára
– valamelyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy
– az iskola által szervezett etika oktatást igényli.
Abban az esetben, ha a szülő erről nem tesz a beiratkozáskor nyilatkozatot (mellékelve), az iskola a tanuló számára etika oktatást szervez.

Szeretettel várjuk a beiratkozáskor!

Debrecen, 2018. április 1.

Kovács Anikó Gyöngyi
intézményvezető

Szülői tájékoztató az általános iskolába történő beiratkozás
online, a KRÉTA rendszerében történő lehetőségéről

A szülők a 2019. évi általános iskolai beiratkozásakor használhatják az online ügyintézés
lehetőségét, amelynek során a beiratkozáshoz szükséges adatokat, nyilatkozatokat online
módon otthonról is továbbíthatják az iskola felé. Az online jelentkezést követően az
intézményben már csak a szükséges igazolásokat, szakértői véleményt, mely tartalmazza az
intézmény kijelölést és a lakcímkártyát kell bemutatni.

Elektronikus ügyintézés lépései:
1. https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldal megnyitása
2. BEIRATKOZÁS menüpont kiválasztása

3. Beiratkozás általános iskolába – BÁI menüpont megnyitása

Ha a szülőnek már van állami fenntartású általános iskolai intézményben tanuló
gyermeke, akkor a gondviselői jogosultsághoz tartozó felhasználó névvel és jelszóval be tud
lépni a KRÉTA rendszerbe és ott kezdeményezheti a testvér gyermek elektronikus úton
történő beiratkozását.

Ha a szülőnek nincs hozzáférése a KRÉTA rendszerhez (új felhasználó), a megjelenő
ablak bal alsó sarkában kék színnel jelölt: Új ideiglenes felhasználó feliratra kattintva juthat el
a Regisztrációs felületre, ahol a név, e-mail cím, felhasználónév és a jelszó kétszeri
megadásával ideiglenes felhasználói jogosultságot kap. Ennek birtokában az elektronikus úton
történő beiratkozást el tudja végezni. A sikeres regisztrációt követően a rendszer
visszairányítja a felhasználót a bejelentkezéshez. A felhasználónevet és jelszót be kell írni,
viszont az intézményt nem szabad kiválasztani, mivel nem KRÉTA azonosítóval történik
a belépés.

Az online ügyintézés nem helyettesíti a beiratkozáson való megjelenést!!!!!!!!!!!

Debrecen, 2018. április 1.

Kovács Anikó Gyöngyi
intézményvezető

Dátum: 2019-04-01 07:47

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...