Tehetségnap adomány

A Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2016. május 12-én 14:30-tól Tehetségnapot tart az intézményében tanuló értelmi fogyatékos gyermekek részt vételével.
Célunk bizonyítani, hogy mindenki tehetséges valamiben, hogy a sérült gyermekek épp olyan értékes produkciók bemutatására képesek, mint ép társaik.
A rendezvény megvalósításhoz adományaikkal segítséget nyújtott a Bihari Állami Gondozottak Egyesülete, az Ördögpapír Kft. valamint a Szent Lázár Lovagrend.

adomany

Dátum: 2016-05-11 20:47

Bemutatkozás

Debrecenben az 1908/1909-es tanévben kezdte meg működését az első kisegítő iskola 11 elsős és 10 másodikos tanuló beiskolázásával...

tovább...

Tagozatok

Az intézmény a középsúlyos értelmi akadályozott tanulók gyógypedagógiai fejlesztésének egyik bázisintézménye lett.............

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...