Középiskolai felvételi tájékoztató 2020-2021-es tanév

Felvételi tájékoztató

OM: 038514

Debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

4024 Debrecen Budai Ézsaiás u. 2.sz.

postázási cím: 4024 Debrecen Budai Ézsaiás u. 2.sz.

0001 készségfejlesztő iskola: a szakképzésben részt venni nem tudó enyhe értelmi fogyatékos (azok a sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott tanulók, akik a szakiskola 9. évfolyamát sikertelenül teljesítették), valamint a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére az életkezdéshez, valamint a munkába álláshoz szükséges alapvető ismereteket nyújtó képzés, amelyen szakképzés nem folyik.

Felvételi követelmények

  • kizárólag a szakértői bizottság szakvéleménye alapján,
  • egészségügyi alkalmasság: egészségi és pszichiátriai állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a szakmai modulokra történő felkészülésre;
  • felvételi vizsga – nincs

Képzés rendje:

A készségfejlesztő iskola 4 évfolyamos képzés:

  • 9-10. évfolyam közismereti képzést nyújtó évfolyam
  • 11-12. az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati jellegű évfolyam

Moduljaink a gyakorlati képzésben:

  1. Szövött tárgy készítő + papírtermék készítő
  2. Kisegítő takarító+ agyagtárgy készítő
  3. Háztartástan – életvitel + Habilitációs munkavégzés + Textil és fonalmentő

A készségfejlesztő iskola sikeresen teljesített gyakorlati évfolyamai eltérő készségfejlesztő kerettantervek szerinti oktatással megismételhetőek. Ennek alapján intézményünkben a gyakorlati évfolyamok megismétlésével tanulóink 23 éves korukig vehetnek részt a köznevelésben.

Induló osztályok száma: 1

Felvehető tanulói létszám: 13 fő

Rangsorolás módja: Elsőbbséget saját iskolánk tanulói élveznek. A fennmaradó férőhelyek számától függően nyer felvételt, aki a felvételi követelményeknek eleget tesz.

Kollégiumi ellátás: intézményünk saját tanulóink számára kollégiumi ellátást biztosít.

Dátum: 2020-10-21 12:38

Dátum: 2020-10-20 12:32

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Ezt az intézmény által készített Covid-19 járvány megelőzése érdekében összeállított eljárásrendet figyelmesen olvassák el,

és aláírásukkal igazolják hogy az ebben foglaltakat maradéktalanul betartják gyermekük és dolgozóink védelmében!

Köszönjük!

Dátum: 2020-09-08 08:18

Fontos!

Dátum: 2020-08-31 08:49

KORONAVÍRUS (COVID-19) KÉRDŐÍV

Covid-19 Szülői kérdőív letöltés

Dátum: 2020-08-27 09:07

Dátum: 2020-06-02 13:28

TÁJÉKOZTATÓ ÉTKEZÉS MEGSZERVEZÉSÉRŐL

Étkezés megrendelése: a 2020/2021-es tanévre vonatkozó étkezés megrendelése a Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez c. nyomtatványon történik. A nyomtatvány leadása megrendelésnek minősül, a végleges lemondásról írásban kell nyilatkozni. Kérjük, hogy a nyomtatványt nyomtatott nagy betűkkel kitölteni szíveskedjenek!

Normatív étkezési kedvezmény igénylése: az étkezési térítési díj kedvezményeinek igénybevétele jogosultság alapján történik, a jogosultságot igazolni kell. – óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 6. számú mellékletet szerinti nyilatkozatot; – általános, vagy középiskolában tanuló gyermek, vagy fiatal felnőtt után a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 8. számú melléklet szerinti nyilatkozatot; rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozatot; tartósan beteg, fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolást; magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát; – átmeneti gondozásban lévő, ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 9. számú mellékletet szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Rászorultsági kedvezmény igénylése: a gyermek lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. A rászorultsági kedvezmény megállapítása iránti kérelmet a helyi Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához kell benyújtani.

A hozzájáruló nyilatkozatok és a kedvezményre jogosító okiratok beadási határideje folyamatos, de legkésőbb 2020. június 15. napjáig be kell benyújtani!

A beadás elektronikus úton történik: az étkezést biztosító intézmény élelmezésszervezője e-mail címére, óvoda esetén az óvodatitkár e-mail címére.

A nyilatkozatok, mellékletek letölthetők a www.diminfo.hu internetes oldalról.

Étkezési térítési díj megfizetése:

A 2020/2021 tanévtől a térítési díj kiegyenlítése csak csoportos beszedési megbízással történhet a személyes érintkezést nem igénylő, gyors, pontos és hatékony ügyintézés érdekében.

A már megadott csoportos beszedési megbízásokkal kapcsolatban kérjük, ellenőrizze, hogy a megadott értékhatár és lejárat dátuma megfelelő-e a további zavartalan beszedés érdekében. Amennyiben még nem adott felhatalmazást bankjának a csoportos beszedési megbízással való fizetésre, szíveskedjen azt megtenni számlavezető bankjában! Kifejezetten ajánljuk gyorsabb, kényelmesebb megoldásként az internetbankon keresztül történő ügyintézést. A térítési díj beszedése a tárgyhónap 10-ig történik.

A felhatalmazás kitöltéséhez szükséges adatok: Név: Debreceni Intézményműködtető Központ Számlaszám: 11738008-15813619 Cím: 4026, Debrecen, Kálvin tér 2/A. Banki azonosító: A15813619 Fogyasztó azonosítója: az étkező TAJ száma (9 számjegy folyamatosan) Fogyasztó neve: Az étkezést igénybe vevő neve

Indokolt esetben lehetőség van készpénzes vagy bankkártyával történő fizetésre. A lehetőség biztosítása érdekében kérelmet kell benyújtani az illetékes ellátási helyhez, annak vezetőjéhez. A kérelem elbírálását követően, csak az engedélyben szereplő kijelölt helyszíneken és felületeken lehetséges a díjfizetés.

Étkezéssel kapcsolatos információk: www.diminfo.hu internetes oldalon. Kérdés, észrevétel esetén hívható telefonszám: 06-30-238-9820

Hajnal János Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatója

Dátum: 2020-05-25 23:00

Nyári gyermekfelügyelet

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a debreceni lakóhelyű általános iskolás gyermekek nyári szünidei felügyeletét Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye szervezésében 2020. július 1. és 2020. augusztus 19. között biztosítja a Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. (4032 Debrecen, Bolyai János u. 29.)

A nyári szünidei gyermekfelügyelet rendelkezésre áll az egyházi és civil szervezetek által fenntartott általános iskolák – debreceni lakóhellyel rendelkező – tanulói számára is.

Az igénybevételhez szükségesek nyomtatványok. A „Kérelem” nyomtatvány a nyári szünidei felügyelettel kapcsolatos tájékoztatást is tartalmazza. Azt a csatolt mellékletekkel együtt 2020. május 22-ig kell elektronikusan megküldeniük a szülőknek a nyarinapkozi.debrecen@gmail.com címre.

A jelentkezéshez szükséges nyomtatványok 2020. május 14-től letölthetők lesznek a DMJV Gyermekvédelmi Intézmény honlapjáról is. (www.gyervi.hu)

 

kérelem2020
Nyari_napkozi_munkaltatoi_igazolas
Nyari_napkozi_tamogato_nyilatkozat
8. sz. melléklet
2019-20 – Hozzájáruló nyilatkozat ÁLT. ISKOLA(1)

Dátum: 2020-05-13 13:11

Tájékoztató Szülőknek!

Dátum: 2020-05-04 11:13

Tisztelt Szülők!

2020. május 04-től (hétfőtől) 2020. május 29-ig (péntekig) a következő intézmények váltják

fel a jelenlegi ügyeletes óvodákat:
1. Lehel Utcai Óvoda (4032 Debrecen, Lehel u. 18.)
2. Kuruc Utcai Óvoda (4028 Debrecen, Kuruc u. 16-42.)
3. Szabadságtelepi Óvoda (4034 Debrecen, Faraktár u. 115.)
4. Margit Téri Óvoda (4031 Debrecen, Margit tér 20.)
5. Ispotály Utcai Óvoda (4025 Debrecen, Ispotály u. 12.)
6. Gönczy Pál Utcai Óvoda (4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3.)
7. Ifjúság Utcai Óvoda (4027 Debrecen, Ifjúság u. 4.)
8. Áchim András Utcai Óvoda (4030 Debrecen, Áchim András u. 20-22.)

Továbbra is lehetőség van óvodás és iskolás korú gyermekek és tanulók számára – ügyeleti
ellátáson kívül is – étkezést igényelni, melyet szintén a saját intézményen keresztül kérhet a
szülő.
A Mesekert Óvoda Dombostanyai telephelye, valamint a Vénkerti Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola főzőkonyhája ügyelet nélkül átvételi pont marad, ott csak
ételosztás történik egyszer használatos edényben történő elvitellel.
Az étkezési díj az érvényben lévő normatív kedvezmények figyelembevételével kerül
meghatározásra. A kedvezményben nem részesülőknek a térítési díj változatlanul az
érvényben lévő normaáron történik, a befizetés csak bankkártyával lehetséges az online szülői
felületen.
Étkezés megrendelése:
Bordásné Radácsi Anikó +36 30 304 6723

Dátum: 2020-04-24 19:36

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...