Dátum: 2020-06-02 13:28

TÁJÉKOZTATÓ ÉTKEZÉS MEGSZERVEZÉSÉRŐL

Étkezés megrendelése: a 2020/2021-es tanévre vonatkozó étkezés megrendelése a Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez c. nyomtatványon történik. A nyomtatvány leadása megrendelésnek minősül, a végleges lemondásról írásban kell nyilatkozni. Kérjük, hogy a nyomtatványt nyomtatott nagy betűkkel kitölteni szíveskedjenek!

Normatív étkezési kedvezmény igénylése: az étkezési térítési díj kedvezményeinek igénybevétele jogosultság alapján történik, a jogosultságot igazolni kell. – óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 6. számú mellékletet szerinti nyilatkozatot; – általános, vagy középiskolában tanuló gyermek, vagy fiatal felnőtt után a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 8. számú melléklet szerinti nyilatkozatot; rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozatot; tartósan beteg, fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolást; magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát; – átmeneti gondozásban lévő, ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 9. számú mellékletet szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Rászorultsági kedvezmény igénylése: a gyermek lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. A rászorultsági kedvezmény megállapítása iránti kérelmet a helyi Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához kell benyújtani.

A hozzájáruló nyilatkozatok és a kedvezményre jogosító okiratok beadási határideje folyamatos, de legkésőbb 2020. június 15. napjáig be kell benyújtani!

A beadás elektronikus úton történik: az étkezést biztosító intézmény élelmezésszervezője e-mail címére, óvoda esetén az óvodatitkár e-mail címére.

A nyilatkozatok, mellékletek letölthetők a www.diminfo.hu internetes oldalról.

Étkezési térítési díj megfizetése:

A 2020/2021 tanévtől a térítési díj kiegyenlítése csak csoportos beszedési megbízással történhet a személyes érintkezést nem igénylő, gyors, pontos és hatékony ügyintézés érdekében.

A már megadott csoportos beszedési megbízásokkal kapcsolatban kérjük, ellenőrizze, hogy a megadott értékhatár és lejárat dátuma megfelelő-e a további zavartalan beszedés érdekében. Amennyiben még nem adott felhatalmazást bankjának a csoportos beszedési megbízással való fizetésre, szíveskedjen azt megtenni számlavezető bankjában! Kifejezetten ajánljuk gyorsabb, kényelmesebb megoldásként az internetbankon keresztül történő ügyintézést. A térítési díj beszedése a tárgyhónap 10-ig történik.

A felhatalmazás kitöltéséhez szükséges adatok: Név: Debreceni Intézményműködtető Központ Számlaszám: 11738008-15813619 Cím: 4026, Debrecen, Kálvin tér 2/A. Banki azonosító: A15813619 Fogyasztó azonosítója: az étkező TAJ száma (9 számjegy folyamatosan) Fogyasztó neve: Az étkezést igénybe vevő neve

Indokolt esetben lehetőség van készpénzes vagy bankkártyával történő fizetésre. A lehetőség biztosítása érdekében kérelmet kell benyújtani az illetékes ellátási helyhez, annak vezetőjéhez. A kérelem elbírálását követően, csak az engedélyben szereplő kijelölt helyszíneken és felületeken lehetséges a díjfizetés.

Étkezéssel kapcsolatos információk: www.diminfo.hu internetes oldalon. Kérdés, észrevétel esetén hívható telefonszám: 06-30-238-9820

Hajnal János Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatója

Dátum: 2020-05-25 23:00

Nyári gyermekfelügyelet

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a debreceni lakóhelyű általános iskolás gyermekek nyári szünidei felügyeletét Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye szervezésében 2020. július 1. és 2020. augusztus 19. között biztosítja a Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. (4032 Debrecen, Bolyai János u. 29.)

A nyári szünidei gyermekfelügyelet rendelkezésre áll az egyházi és civil szervezetek által fenntartott általános iskolák – debreceni lakóhellyel rendelkező – tanulói számára is.

Az igénybevételhez szükségesek nyomtatványok. A „Kérelem” nyomtatvány a nyári szünidei felügyelettel kapcsolatos tájékoztatást is tartalmazza. Azt a csatolt mellékletekkel együtt 2020. május 22-ig kell elektronikusan megküldeniük a szülőknek a nyarinapkozi.debrecen@gmail.com címre.

A jelentkezéshez szükséges nyomtatványok 2020. május 14-től letölthetők lesznek a DMJV Gyermekvédelmi Intézmény honlapjáról is. (www.gyervi.hu)

 

kérelem2020
Nyari_napkozi_munkaltatoi_igazolas
Nyari_napkozi_tamogato_nyilatkozat
8. sz. melléklet
2019-20 – Hozzájáruló nyilatkozat ÁLT. ISKOLA(1)

Dátum: 2020-05-13 13:11

Tájékoztató Szülőknek!

Dátum: 2020-05-04 11:13

Tisztelt Szülők!

2020. május 04-től (hétfőtől) 2020. május 29-ig (péntekig) a következő intézmények váltják

fel a jelenlegi ügyeletes óvodákat:
1. Lehel Utcai Óvoda (4032 Debrecen, Lehel u. 18.)
2. Kuruc Utcai Óvoda (4028 Debrecen, Kuruc u. 16-42.)
3. Szabadságtelepi Óvoda (4034 Debrecen, Faraktár u. 115.)
4. Margit Téri Óvoda (4031 Debrecen, Margit tér 20.)
5. Ispotály Utcai Óvoda (4025 Debrecen, Ispotály u. 12.)
6. Gönczy Pál Utcai Óvoda (4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3.)
7. Ifjúság Utcai Óvoda (4027 Debrecen, Ifjúság u. 4.)
8. Áchim András Utcai Óvoda (4030 Debrecen, Áchim András u. 20-22.)

Továbbra is lehetőség van óvodás és iskolás korú gyermekek és tanulók számára – ügyeleti
ellátáson kívül is – étkezést igényelni, melyet szintén a saját intézményen keresztül kérhet a
szülő.
A Mesekert Óvoda Dombostanyai telephelye, valamint a Vénkerti Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola főzőkonyhája ügyelet nélkül átvételi pont marad, ott csak
ételosztás történik egyszer használatos edényben történő elvitellel.
Az étkezési díj az érvényben lévő normatív kedvezmények figyelembevételével kerül
meghatározásra. A kedvezményben nem részesülőknek a térítési díj változatlanul az
érvényben lévő normaáron történik, a befizetés csak bankkártyával lehetséges az online szülői
felületen.
Étkezés megrendelése:
Bordásné Radácsi Anikó +36 30 304 6723

Dátum: 2020-04-24 19:36

Beiratkozás

Dátum: 2020-04-06 17:40

Segítség!

Dátum: 2020-03-24 17:47

Jelentkezések a középfokú felvételi eljárásban

Kedves Szülők, Gondviselők! 2020. március 25-én éjfélig módosíthatók a jelentkezések a középfokú felvételi eljárásban!

Az Oktatási Hivatal a kihirdetett országos veszélyhelyzetre való tekintettel a tanulók és szüleik, valamint az általános iskolák munkatársai közötti személyes érintkezés minimalizálása érdekében a középfokú felvételi eljárás során a módosító tanulói adatlapok előállításának eljárásrendjét az alábbiak szerint változtatja meg.

A középfokú felvételi eljárás során a felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak az évek óta ismert főszabály szerint egy alkalommal lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk módosítására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell előállítaniuk.
A módosítás során a tanulmányi területek eredetileg beírt sorrendje megváltoztatható (de tanulmányi terület nem törölhető). Emellett új tanulmányi terület felvétele is lehetséges, ám csak olyan középfokú iskolában, amely a tanulói adatlapon már korábban is szerepelt, és csak az érintett középfokú iskola erre kijelölt képviselőjével történt előzetes egyeztetés alapján. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolának az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon megjelölni. Nem lehetséges továbbá a tanulói adatlapon szerepelő tanulmányi terület törlése sem.

Az országos veszélyhelyzetből következően a jelenlegi felvételi időszakban a módosító tanulói adatlapok előállítása és elektronikus megküldése (március 19. helyett) már a mai naptól megkezdhető.

A tanulmányi területek módosítására és a programban történő elektronikus megküldésére (március 23. helyett) 2020. március 25-én éjfélig lesz lehetőség.

A módosító tanulói adatlapok előállítása általános iskolák 8. évfolyamos tanulói esetén:
Az általános iskolák 8. évfolyamos tanulói esetén a módosító tanulói adatlapok előállítását is az általános iskola szervezi meg. Az általános iskoláknak a módosító tanulói adatlapokat a KIFIR rendszerben kell előállítaniuk, a következő módon:

  1. Az általános iskola az általa meghatározott, lehetőleg elektronikus úton, a lehető legrövidebb időn belül egyeztet a tanulók módosítási igényeiről az érintett diákokkal és szüleikkel.
  2. Az egyeztetés tényét az iskola dokumentálja.
  3. A módosítási igények egyeztetése után az általános iskola belép a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program általános iskolai felületére, és ott az egyeztetett módosítási igényeket – a felhasználói útmutatóban leírtak szerint – adminisztrálja.
  4. Az adminisztrációt követően a módosító tanulói adatlapokat az iskola tanulónként a programban, elektronikus úton továbbítja.
  5. A módosító tanulói adatlap elektronikus továbbításával a korábban beküldött tanulói adatlap érvényét veszti.
  6. A módosító tanulói adatlapok postázása – a rendkívüli helyzetre való tekintettel, az idén – nem szükséges.
Kérem minél hamarabb vegye fel a kapcsolatot nyolcadikos gyermeke osztályfőnökével!

Dátum: 2020-03-19 07:56

Tájékoztató az intézmény közösségének

Kedves Debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI és Kollégium Közössége!

2020-03-13-án, 21.15 órakor az Operatív Törzs határozata alapján Orbán Viktor miniszterelnök úr akciótervet tett közzé (https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-viktor-rendkivuli-bejelentese-koronavirussal-kapcsolatos-kormanyzati-intezkedesekrol). Ez egy új  helyzetet teremtett. Ennek értelmében az alábbi forgatókönyvet kell követnünk:

2020-03-16-ával kezdődően a későbbiekben meghatározott időpontig a következők lépnek életbe.
A diákok nem látogathatják az oktatási intézményeket. Ennek értelmében új oktatási munkarend kerül bevezetésre, amit digitális munkarendnek nevezünk. Ezt a munkarendet a későbbiekben ismertetjük, mivel a kidolgozása jelenleg még folyamatban van.

További tájékoztatásig nincs teendő.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
– csak a kormányzati honlapokon: https://koronavirus.gov.hu https://www.nnk.gov.hu,
– az intézményi honlapon: http:www.barczi-debr.sulinet.hu,
– a hivatalos intézményi Facebook profilon: https://www.facebook.com/barcziegymi
– és a KRÉTA rendszer faliújságján keresztül közölt információk tekinthetőek mérvadónak.

Az aktuális információkat/ tennivalókat mindig ezeken a csatornákon fogjuk közölni az iskola közösség tagjaival.Kérjük, hogy a megfelelő tájékozottság érdekében, mindenki naponta többször ellenőrizze az információk aktualitását és minden dolgozó legyen telefonon is folyamatosan elérhető!

Ügyeleti telefonszámunk:+36308449499
Az iskola közösség tagjainak megértését, segítségét előre is köszönjük!

Debrecen, 2020. 03. 14.

Tisztelettel:         Kovács Anikó Gyöngyi
intézményvezető

Dátum: 2020-03-14 16:57

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...