A hét kisfilmje: jó emberek és okos-szép kutyák

A krónikák szerint ember és állat kapcsolatának terápiás célú hasznosításával már a 18. században próbálkoztak Belgiumban. Az eljárás mégis Boris Levinson amerikai pszichológus nevéhez fűződik, aki 1964-ben alkotta meg az állatok segítségével végzett kezelés, azaz az állatasszisztált terápia fogalmát. Ma már számos vizsgálat igazolja, hogy az effajta terápia hatékonyan segíti a betegek testi és lelki felépülését, így napjainkban már egyre több területen használnak állatokat erre a célra. Debrecenben is.

Az Alföld Tv kisfilmje olyan terápiás kutyusokról, felvezetőikről és gyógypedagógusokról szól, akik arra tették fel életüket, hogy sérült gyermekek életét tegyék könnyebbé, szebbé és boldogabbá. A Csodakutya Alapítványnak köszönhetően a stáb ellátogathatott a Tündérkertbe, ahol beleshetett egy terápiás foglalkozásba is. Hogy miképpen segítheti sérült gyermekek fejlesztését egy kutya és mi kell ahhoz, hogy négylábú kedvencünkből terápiás kutyus legyen, a videóból kiderül.

Forrás: http://www.hajdupress.hu/cikk/a-het-kisfilmje-jo-emberek-es-okos-szep-kutyak

Dátum: 2017-04-28 06:29

Tájékoztatás a beíratkozásról

TISZTELT SZÜLŐ!
A beiratkozással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:
Időpontja:

2017. június 19. (hétfő) 8.00-15.00 óra között
2017. június 20. (kedd) 8.00-15.00 óra között

Helye: Debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás u.2. I. épület iroda

A beiratkozás előtt a tanuló az illetékes okmányirodában jelenjen meg az új diákigazolványhoz szükséges fénykép elkészítése céljából. Ehhez születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya szükséges. Az itt elkészült ideiglenes adatlapot a beiratkozáskor hozza megával! A diákigazolvány igénylése ingyenes.

A beiratkozáshoz az alábbiakat feltétlenül hozzák magukkal:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek TAJ kártyája
– a gyermek lakcímkártyája
– a gyermek szakértői véleménye
– a szülő személyi igazolványa
– a szülő TAJ kártyája

Amennyiben a gyermek járt már másik iskolába:
– általános iskolai bizonyítvány
– orvosi- és védőnői tájékoztató szűrővizsgálatokról
– gyermek egészségügyi könyv (oltási könyv)
– szakorvosi lelet (ortopédia, cardiológia, pulmonológia, szemészet, …stb.)

Továbbiakban a következő dokumentumokat (amennyiben a szülőkre vonatkozik)
– gyermek elhelyezési határozat (egyedülálló szülő esetében)
– gyámságról szóló határozat
– határozat nevelésbe vételről
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatának másolata (1-8. osztály esetén)
– hátrányos és/vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat
– tartósan beteg gyermek esetében szakorvosi igazolás, emelt összegű családi pótlékről igazolás.
Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. sz. melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.

Tájékoztatom, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmény névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében az iskolának a beiratkozáskor fel kell mérnie, hogy a 2017/2018. tanévben a szülő a gyermeke számára
– valamelyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy
– az iskola által szervezett etika oktatást igényli.
Abban az esetben, ha a szülő erről nem tesz a beiratkozáskor nyilatkozatot (mellékelve), az iskola a tanuló számára etika oktatást szervez.

Szeretettel várjuk a beiratkozáskor!

Debrecen, 2017. április 21

Kovács Anikó Gyöngyi
intézményvezető

Dátum: 2017-04-21 11:17

Integrált gyógypedagógiai nap

A rendezvény megszervezésének célja az volt, hogy szakmai és módszertani segítséget nyújtsunk a többségi iskolákban dolgozó, integrációban érintett pedagógusok számára. Rendezvényünk szemléletformáló és segítő szándékkal jött létre. Reményeink szerint egy közös párbeszéd, együtt gondolkodás kezdete volt ez a nap, melynek középpontjában a SNI gyermekek álltak. A probléma aktualitását és súlyát jelzi, hogy a rendezvényre regisztráltak megjelentek, telt ház volt iskolánk tornatermében. A szakmailag színvonalas előadások, a módszertanilag változatos bemutató órák, a szekciókban folyó műhelymunkák csak tovább fokozták az érdeklődést és lelkesedést. Nagyon pozitív visszhanggal zárult a rendezvény, sok hasznos információt tudtunk megosztani, módszertani fogást megmutatni a jelenlévőkkel. Kérésüknek megfelelően az előadások anyagát mellékeljük iskolánk honlapján. Várunk vissza mindenkit nagy szeretettel!

Kovács Anikó
intézményvezető

Előadások anyagai:

Dátum: 2017-04-12 20:00

Intézményünk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye lett!

  1. A pályázati felhívás célja

Az Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központja (a továbbiakban: POK) illetékességi területén működő köznevelési intézmények pedagógiai eredményességének növelése olyan intézmények bevonásával, amelyek készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítik a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.

A jelen pályázati eljárás célja, hogy az állami köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő intézmények közül kiválasztásra kerüljenek azok,

  • amelyeknek a nevelő-oktató munkája során mindennapi nevelési, oktatási, szakképzési és egyéb tevékenységeikben látványosan megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk;
  • amelyek az általuk folytatott tevékenység vagy tevékenységek tekintetében jó gyakorlatként követésre érdemesek és alkalmasak a hasonló típusú intézmények körében;
  • amelyek minden érdeklődő intézmény számára elérhető, hozzáférhető módon helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, s így készek és képesek a hálózatos tudásmegosztás biztosítására helyben, vagy a partnerintézmény saját környezetében;
  • amelyek bázisintézményi tevékenységükkel is katalizálják majd a pedagógiai szakmai közélet fejlődését.

A kiválasztásra kerülő intézmények nyitottak arra, hogy szakmailag támogassák a tartósan alulteljesítő köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, az ott folyó nevelő-oktató munka eredményességét.

Dátum: 2017-04-05 20:00

Veronai buszbaleset

Tisztelt Szülők!

A tragikus veronai buszbaleset után a kormány megvizsgálta, hogy szükség van-e a jogszabályok
szigorítására. A lehetséges szigorításokkal kapcsolatban a kabinet szeretné kikérni a magyar
állampolgárok véleményét, különös tekintettel a gyermeket nevelő szülőkre. A párbeszéd elősegítésére
a kabinet internetes konzultációt indított. A március 20-ig kitölthető online kérdőív elérhető az alábbi
oldalon:

https://konzultacio.kormany.hu/

Kérjük, mondják el Önök is véleményüket a lehetséges módosításokkal és szigorításokkal kapcsolatban.
Véleménynyilvánításukat előre is köszönjük.

Üdvözlettel:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Dátum: 2017-03-14 07:19

Megjelent a Bár-czikkek februári száma!

Olvasáshoz kattints a képre!

Régebbi számok: KATT IDE!

Dátum: 2017-02-22 08:28

Lego Mindstorm EV3 Oktatás 2016/2017 2. félévDátum: 2017-02-10 06:55

A MINDENSÉGEN ÁT – In Memorian John Lennon

A MINDENSÉGEN ÁT
In Memorian John Lennon

A Mindenségen át – In memoriam John Lennon zenés színházi játék és egyben jótékonysági est került megrendezésre 2016. december 11-én, vasárnap a Csokonai Nemzeti Színházban. Az est fővédnöke Dr. Csiba László, a DEOEC Neurológiai Klinika Igazgatója nyitotta meg a rendezvényt. Köszöntőt mondott a KLIK Debreceni Tankerületének Igazgató Asszonya, Pappné Gyulai Katalin, aki kiemelte hogy a magyar oktatásügynek nagyon fontos szegmense a fogyatékos gyerekek nevelése-oktatása, fejlesztése. A Debreceni Tankerület teljes elkötelezettséggel támogatja intézményünk munkáját, módszertani programját.

Kovács Anikó, intézményünk vezetője a tanulásban-, értelmileg-, halmozottan fogyatékos, hátrányos helyzetben élő tanítványainkról beszélt, akikhez ennek az estnek a bevétele eljut a „Nyújts feléje védő kart” Alapítványon keresztül. A poplegenda visszaemlékezései, novellái, valamint 25 Beatles dal hangzott el magyar és az eredeti angol nyelven. A szövegeket fordította és az előadást rendezte a Jászai Mari díjas Pinczés István.

Köszönjük Mindazoknak, akik jegyet vásároltak, eljöttek és hozzájárultak Diákjaink támogatásához.

Dátum: 2016-12-12 14:31

Ingyen focijegyek

lokividi

Dátum: 2016-11-29 12:00

A fogyatékkal élő gyermekek fogászati ellátása

KLINIKA (ezen belül) FOGÁSZATI KLINIKA
Időpontot kérni ahol javaslatot adnak a speciális kezelésre.
Tel: (52) 411-600 / 54902 -es mellék
(meg kell kérdezni, hogy kell-e beutaló, a kezelést altatásban végzik)

Dátum: 2016-11-21 08:48

Bemutatkozás

Debrecenben az 1908/1909-es tanévben kezdte meg működését az első kisegítő iskola 11 elsős és 10 másodikos tanuló beiskolázásával...

tovább...

Tagozatok

Az intézmény a középsúlyos értelmi akadályozott tanulók gyógypedagógiai fejlesztésének egyik bázisintézménye lett.............

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...